Veelgestelde vragen

Onderstaand vind je antwoord op jouw onderwijs vraagstuk.
Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Hi, ik ben TIG.
Maak gebruik van de zoekfilter om een antwoord op jouw vraag te vinden.

Categorie

Start vandaag

Start vandaag

- een oriënterend gesprek;
- een selectiegesprek;
- een op de onderwijspraktijkgericht assessment
- matching met één van onze samenwerkingsscholen
- de arbeidsvoorwaarden
- op maat gemaakte coaching- en begeleidingstraject.

Wat gebeurt er als een zij-instromer zijn/haar geschiktheidsonderzoek niet haalt?

Het eerste half jaar werkt de zij-instromer toe naar het geschiktheidsonderzoek van de Hogeschool Utrecht. Dit geschiktheidsonderzoek is er niet om te bepalen of iemand geschikt is voor het onderwijs maar om te onderzoeken of een zij-instroom opleidingsvorm haalbaar is. Met andere woorden; is de kandidaat binnen twee jaar opleidbaar tot een bevoegd docent. Mocht de situatie zich toch voordoen dat een zij-instromer het advies voor een deeltijdopleiding krijgt, zal Teach-In Group hier de gehele studiekosten betalen gedurende de periode van detachering. De duur van de opleiding gaat dan wel langer zijn dan twee jaar.

Waarom volgt er pas na 6 maanden een officiële inschrijving op de Hogeschool/Universiteit?

In de eerste 6 maanden binnen ons opleidingstraject werkt de zij-instromer toe naar het geschiktheidsonderzoek. Dit geschiktheidsonderzoek is er niet om te bepalen of iemand geschikt is voor het onderwijs maar om te onderzoeken of een zij-instroom opleidingsvorm haalbaar is. Met andere woorden is de kandidaat binnen twee jaar opleidbaar tot een bevoegd docent. Gedurende deze periode zal de zij-instromer zijn/haar ervaringen in het onderwijs moeten valideren en d.m.v. zijn/haar eerder verworven competenties moeten aantonen tot een versneld opleidingsprogramma te kunnen komen. Ons opleidingstraject begint dus direct bij aanvang van de detachering, maar de officiële inschrijving kan pas nadat op basis van het geschiktheidsonderzoek de opleiding op-maat is vastgesteld.

Wat als de zij-instromer niet voldoende functioneert?

Alle begin is moeilijk. Onze docenten in opleiding mogen of moeten zelfs fouten kunnen maken. Soms leiden deze “fouten” tot een verstoorde relatie met leerlingen en is dit niet meer te repareren door goede coaching of begeleiding. Het mag een docent in opleiding ook niet zodanig gaan frustreren dat hij/zij geen vertrouwen meer heeft in een loopbaan binnen het onderwijs. Nogmaals, al het begin is moeilijk en het docentschap is een ambacht! Echter mag dit nooit ten kosten gaan van leerlingen! Teach-In Group staat garant voor de continuïteit van uw kwalitatieve onderwijs. Mocht het echt niet meer lukken met de docent in opleiding dan staan er meer dan 300 interim docenten-plus voor u en de leerlingen klaar! We stoppen de inzet van de docent in opleiding en schakelen een ervaren docent in voor de leerlingen. De docent in opleiding kan leren van zijn/haar fouten en een nieuwe kans krijgen op een andere school om zijn/haar talent te ontplooien.

Het blijkt dat we toch geen formatie hebben voor de zij-instromer in het volgende schooljaar. Wat nu?

Onze zij-instromers worden door meerdere onderwijsinstellingen gebruikt om kleine vacatures te vervullen of om de werkdruk van andere collega’s te verminderen door deze zij-instromers boven formatie aan te nemen. Natuurlijk snappen wij dat uw formatie jaarlijks verandert. Dit betekent dat er een kans bestaat dat de docent-in opleiding geen nieuwe aanstelling binnen uw school krijgt gedurende zijn/haar opleidingstraject. Het is daarom de verantwoordelijkheid van Teach-In Group om ervoor te zorgen dat de docent in opleiding een nieuwe leerwerkplek krijgt. U heeft geen verlengingsverplichting.

Wat gebeurt er als de zij-instromer besluit te stoppen met de opleiding?

Mocht een zij-instromer zijn opleiding voortijdig stoppen dan betekent dit dat de arbeidsovereenkomst tussen Teach-In Group en de desbetreffende docent ook stopt. Het detacheringscontract tussen u als organisatie en Teach-In Group zullen de maand nadat de zij-instromer is gestopt eindigen. Hiernaast dient u het onbestede deel van de zij-instroomsubsidie terug te betalen en worden niet gemaakte opleidingskosten en begeleidingskosten gecrediteerd. U loopt als school daarom geen enkel risico.

Wat als wij de zij-instromer een dienstverband willen aanbieden?

Mocht u besluiten de zij-instromer een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan is dit geen probleem. Dit opleidingsprogramma is erop gericht om docenten op te leiden voor onze participerende opleidingsscholen. Het doel is dan ook om uiteindelijk iedere zij-instromer een vaste baan te bezorgen bij een school. Daarom zijn er geen overnamekosten voor docenten en werven wij in opdracht van scholen. Na de eerste detacheringsperiode, waarin wij onze zij-instromers intensief begeleiden, zijn deze dus ook kosteloos over te nemen voor u als schoolorganisatie.

Hoe garanderen jullie een optimaal coaching-/begeleidingtraject voor zij-instromers?

Na 4 jaar opleiden bewijzen onze best-practices dat het succesvol opleiden van zij-instromers staat en valt bij de mate van aandacht die je nieuwe onderwijsprofessionals geeft. Onze zeer intensieve coaching/begeleiding bestaat dan ook uit minimaal 2 lesbezoeken per maand en 14 intervisiebijeenkomsten in het eerste halfjaar met gelijkgestemde.

Hoe selecteren jullie zij-instromers?

Onze zij-instromers doorlopen allen een pittige selectieprocedure met meerdere selectiegesprekken en altijd real-life assessment waarin pedagogisch talent getoetst wordt in een klassensituatie. Wij selecteren dus zeker niet alleen op aanverwantschap vanuit eerdere studies, maar vooral op potentieel en pedagogisch talent. Bij gebleken geschiktheid start een zij-instromer in ons introductieprogramma waarin wij zij-instromers een zachte landing in het onderwijs bieden.

Het zou kunnen dat we ook in het nieuwe schooljaar nog gebruik willen maken van de diensten van de docent. Hoe werk…

Een opdracht kan verlengd worden. Dan moeten we wel kijken naar de voorwaarden en de basis voor de opdracht. Bij meerjarige projecten moeten we wel heel goed benoemen waarom het noodzakelijk is om hier een zzp’er voor te gebruiken.

We zoeken ook nog docenten voor steunlessen en examentraining. Kunnen we de ingehuurde docent hier ook voor inzette…

Absoluut. Veel van onze docenten geven ook examentrainingen. Een zzp’er zal ook sneller geneigd zijn om in vakanties, weekenden en avonden te werken.

We krijgen twee facturen. Eén van de docent en één van Teach-In Group. Hoe zit dat?

Wij werken met een zogenaamde driepartijen overeenkomst. Deze is uniek en goedgekeurd door de belastingdienst. Dat biedt de school zekerheid en heeft een enorm BTW voordeel voor de school. De docent factureert namelijk zonder BTW voor de lesgevende taken. Er zijn dus ook twee geldstromen. Daardoor is het ook minder aannemelijk dat er een schijndienstverband optreedt, omdat het niet om één uitbetaling gaat die kan worden aangemerkt als salaris.

Er komen meer uren bij. Moeten we de overeenkomst aanpassen?

Dat hoeft niet. De zzp’er factureert de daadwerkelijk gemaakte uren.

Kan ik de ingehuurde docent ook een mentoraat geven?

Uiteraard kan dat. Ook hier geldt dat er aan de voorkant afspraken moeten worden gemaakt over de te factureren uren.

Hoe gaan jullie om met ouderavonden en andere verplichtingen buiten de lessen om?

Wij trachten aan de voorkant dit soort situaties al te bespreken. In principe vallen deze taken buiten de taken waar de zzp’er voor factureert. We moeten hier dus afspraken over maken.

De re-integratie van mijn docent gaat sneller/minder snel dan verwacht. Hoe gaan we hier mee om?

Onze taak is om een flexibele oplossing te bieden aan de school. Deze situaties horen daar uiteraard bij. Communicatie is het sleutelwoord hierbij. In een gesprek kunnen we dan kijken hoe we de zzp’er zo efficiënt mogelijk kunnen blijven inzetten.

Ik wil de zzp’er graag na project in dienst nemen. Kan dat?

Dat kan. Uiteraard een indirect mooi compliment. Fijn als je ons dat even laat weten. Het gesprek aangaan met de ZZP’er kan en mag altijd. Wanneer de ZZP’er in dienst gaat bij de school hoeft er geen overnamefee te worden betaald. Het is NIET mogelijk om de ZZP’er rechtstreeks als ZZP’er aan te nemen (zonder ons) nadat de overeenkomst voor de inhuur is geëindigd.

Welke scholen werken jullie samen?

Wij zijn een landelijke opdrachten en actief binnen het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Inmiddels zijn wij meer dan 20 jaar actief en hebben een groot netwerk opgebouwd van scholen in het hele land. Daarom is het voor ons mogelijk om voor jou de school en opdracht te vinden die bij past bij jouw ambitie.

Welke reisbereidheid moet ik hebben?

Wij vragen een beschikbaarheid van minimaal 3 dagdelen per week en een reisbereidheid van ongeveer 45 minuten. Uiteraard heeft dit een praktische oorzaak voor het inroosteren van jouw opdracht, maar wij vinden het ook belangrijk om gezien te worden in een opdracht.

Waar kan ik aan de slag?

Die keuze is aan jou! Op basis van jouw persoonlijke ambitie gaan wij op zoek naar de meest passende opdracht voor jou. Voorwaarde is het succesvol doorlopen van onze selectieprocedure. Gedurende deze procedure gaan wij op zoek naar jouw talenten en koppelen dit aan de vraag vanuit de scholen. Uiteindelijk beslis jij natuurlijk zelf of jij de aangeboden opdracht aanneemt of niet.

Wat is de duur van de opdrachten?

Gemiddelde duur van een opdracht is ongeveer 5 tot 6 maanden. Dit betekent dat je per kalenderjaar gemiddeld 3 tot 4 verschillende opdrachtgevers hebt volledig in lijn met het karakter van de ZZP-er.

Hoeveel beschikbaarheid moet ik hebben?

Wij vragen een beschikbaarheid van minimaal 3 dagdelen per week en een reisbereidheid van ongeveer 45 minuten. Uiteraard heeft dit een praktische oorzaak voor het inroosteren van jouw opdracht, maar wij vinden het ook belangrijk om gezien te worden in een opdracht.

Welk salaris mag ik verwachten gedurende dit traject?

We bieden jou een detacheringsovereenkomst voor minimaal 6 maanden in een LB-5 loonschaal volgens de onderwijs CAO.

Voor welke vakgebieden kan ik een studie als zij-instromer volgen via TIG en HU?

Nederlands, Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Informatica, Techniek, Duits, Frans en Engels en verschillende profielen voor het vernieuwde vmbo zoals: Media, Vormgeving & ICT | Produceren, Installeren & Energie | Dienstverlening & Producten.

Wat is de gemiddelde duur van deze zij-instroomopleiding?

Het zij-instroomtraject bestaat uit het behalen van 125 EC’s. Dit zijn de studiepunten die noodzakelijk zijn voor het versneld behalen van je onderwijsbevoegdheid. Normaliter staat hier twee jaar voor. Afhankelijk van de uitkomsten van onze selectieprocedure, eventuele vrijstellingen en natuurlijk de snelheid waarin de docent in opleiding de studie doorloopt, kan dit eventueel sneller gaan of zou dit langer kunnen duren.

Waarom dien je als voorwaarde tot deelname aan ons traject al eerder een afgeronde hbo-opleiding hebben behaald?

De Nederlandse wetgeving bepaalt dat, om gebruik te mogen maken van het versnelde zij-instroomtraject en de subsidieregeling, de kandidaat aantoonbaar hbo/wo werk- en denkniveau dient te bezitten.

Welke scholen werken jullie samen?

Wij opereren landelijk en zijn actief binnen het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Inmiddels zijn wij al meer dan 20 jaar actief en hebben wij een groot netwerk opgebouwd van scholen in het hele land. Daarom is het voor ons mogelijk om voor jou de school en opdracht te vinden die past bij jouw ambitie.

Waar kan ik aan de slag?

Die keuze is aan jou! Op basis van jouw persoonlijke ambitie gaan wij op zoek naar de meest passende opdracht voor jou. Voorwaarde is het succesvol doorlopen van onze selectieprocedure. Gedurende deze procedure gaan wij op zoek naar jouw talenten en koppelen wij die aan de vraag vanuit de scholen. Uiteindelijk beslis jij natuurlijk zelf of jij de aangeboden opdracht aanneemt of niet.

Hoe ziet mijn contract er uit?

Wij werken met een goedgekeurde modelovereenkomst welke specifiek is opgesteld voor onze dienstverlening. De modelovereenkomst is zorgvuldig opgesteld en staat al meer dan 20 jaar garant voor zelfstandigheid en de zekerheden die jij zoekt als ZZP-er. Dit betekent ook dat deze modelovereenkomst leidend is in de uitvoering van de opdracht. Uiteraard is jouw contract geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst van opdracht.

Wat moet ik doen om als ZZP-er aan de slag te kunnen?

Ten eerste onze selectieprocedure succesvol doorlopen. Daarna begeleiden wij jou volledig in het opstarten van het ondernemerschap. Belangrijk onderdeel daarbij is het doorspreken van de voor en de tegens van het ondernemerschap. Welke risico’s neem jij en welke kansen staan daar tegenover. Uiteraard kan dit snel gaan, maar deze stap moet wel een weloverwogen besluit zijn.

Wat is de duur van de opdrachten?

De gemiddelde duur van een opdracht is ongeveer 3 tot 6 maanden. Dit betekent dat je per kalenderjaar gemiddeld 3 tot 4 verschillende opdrachtgevers hebt. Dit is volledig in lijn met het karakter van de ZZP-er en de criteria vanuit de belastingdienst.

Wat voor soort opdrachten?

Wij hebben de meer uitdagende opdrachten voor docenten met een plus. Het zijn uiteenlopende opdrachten van een vervanging waarbij er achterstanden moeten worden ingelopen tot het opbouwen van een sectie of zelfs een nieuwe school.

Wat verdien ik?

Jouw omzet per jaar hangt uiteraard af van je beschikbaarheid en het aantal dagen per week dat je wil werken. Voor sommige opdrachten past het beter om met dagtarieven te werken. Op andere opdrachten factureer je gewoon per lesuur. Afspraken over tarieven zijn afhankelijk van het project. Daarom bespreken wij die in een persoonlijk gesprek.

Hoeveel beschikbaarheid moet ik hebben?

Wij vragen een beschikbaarheid van minimaal 3 dagdelen per week en een reisbereidheid van ongeveer 45 minuten.