Samenwerken doen wij zo!

Al meer dan 15 jaar zijn wij partner voor het primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs!

Hi, ik ben TIG.

Waar ben je naar opzoek?

Wat kan Teach-in voor jouw school betekenen?

Vind per direct je interim kandidaat en de docent voor de toekomst.

Teach-In Group helpt scholen bij het realiseren van de onderwijsdoelen door het leveren van expertise en daadkracht! Dit laten wij dagelijks zien bij meer dan honderd opdrachtgevers door het hele land. Wij investeren veel in het leren kennen van de school. Zorgvuldig en persoonlijk werken wij naar een optimale match tussen de school, de opdracht en onze interim-docent. Dit combineren wij daar waar nodig met de structurele oplossing door docenten voor u op te leiden. Dit doen wij middels het Fade In Fade Out concept.

Docenten in opleiding

  • Instroom van 50 nieuwe docenten in opleiding per jaar.
  • Complete outsourcing van de begeleiding van docenten in opleiding.
  • Geen overnamekosten bij benoeming
  • Eigen ontwikkeld introductieprogramma voor de startende docent
  • Strategische samenwerking met de HU
  • 90% slagingspercentage

Interim docenten

  • Meer dan 300 zorgvuldige geselecteerde beschikbare interim docenten plus
  • Unieke werving en selectie middels Tailor made assessment
  • Matching op maat
  • Goedgekeurde modelovereenkomst ZZPO Wet DBA

Waarom Teach-In? Hierom!

Beschikbare interim docenten

Assessments per jaar

Docenten in opleiding

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als een zij-instromer zijn/haar geschiktheidsonderzoek niet haalt?

Het eerste half jaar werkt de zij-instromer toe naar het geschiktheidsonderzoek van de Hogeschool Utrecht. Dit geschiktheidsonderzoek is er niet om te bepalen of iemand geschikt is voor het onderwijs maar om te onderzoeken of een zij-instroom opleidingsvorm haalbaar is. Met andere woorden; is de kandidaat binnen twee jaar opleidbaar tot een bevoegd docent. Mocht de situatie zich toch voordoen dat een zij-instromer het advies voor een deeltijdopleiding krijgt, zal Teach-In Group hier de gehele studiekosten betalen gedurende de periode van detachering. De duur van de opleiding gaat dan wel langer zijn dan twee jaar.

Wat als de zij-instromer niet voldoende functioneert?

Alle begin is moeilijk. Onze docenten in opleiding mogen of moeten zelfs fouten kunnen maken. Soms leiden deze “fouten” tot een verstoorde relatie met leerlingen en is dit niet meer te repareren door goede coaching of begeleiding. Het mag een docent in opleiding ook niet zodanig gaan frustreren dat hij/zij geen vertrouwen meer heeft in een loopbaan binnen het onderwijs. Nogmaals, al het begin is moeilijk en het docentschap is een ambacht! Echter mag dit nooit ten kosten gaan van leerlingen! Teach-In Group staat garant voor de continuïteit van uw kwalitatieve onderwijs. Mocht het echt niet meer lukken met de docent in opleiding dan staan er meer dan 300 interim docenten-plus voor u en de leerlingen klaar! We stoppen de inzet van de docent in opleiding en schakelen een ervaren docent in voor de leerlingen. De docent in opleiding kan leren van zijn/haar fouten en een nieuwe kans krijgen op een andere school om zijn/haar talent te ontplooien.

Het blijkt dat we toch geen formatie hebben voor de zij-instromer in het volgende schooljaar. Wat nu?

Onze zij-instromers worden door meerdere onderwijsinstellingen gebruikt om kleine vacatures te vervullen of om de werkdruk van andere collega’s te verminderen door deze zij-instromers boven formatie aan te nemen. Natuurlijk snappen wij dat uw formatie jaarlijks verandert. Dit betekent dat er een kans bestaat dat de docent-in opleiding geen nieuwe aanstelling binnen uw school krijgt gedurende zijn/haar opleidingstraject. Het is daarom de verantwoordelijkheid van Teach-In Group om ervoor te zorgen dat de docent in opleiding een nieuwe leerwerkplek krijgt. U heeft geen verlengingsverplichting.

Wat gebeurt er als de zij-instromer besluit te stoppen met de opleiding?

Mocht een zij-instromer zijn opleiding voortijdig stoppen dan betekent dit dat de arbeidsovereenkomst tussen Teach-In Group en de desbetreffende docent ook stopt. Het detacheringscontract tussen u als organisatie en Teach-In Group zullen de maand nadat de zij-instromer is gestopt eindigen. Hiernaast dient u het onbestede deel van de zij-instroomsubsidie terug te betalen en worden niet gemaakte opleidingskosten en begeleidingskosten gecrediteerd. U loopt als school daarom geen enkel risico.

Wat als wij de zij-instromer een dienstverband willen aanbieden?

Mocht u besluiten de zij-instromer een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan is dit geen probleem. Dit opleidingsprogramma is erop gericht om docenten op te leiden voor onze participerende opleidingsscholen. Het doel is dan ook om uiteindelijk iedere zij-instromer een vaste baan te bezorgen bij een school. Daarom zijn er geen overnamekosten voor docenten en werven wij in opdracht van scholen. Na de eerste detacheringsperiode, waarin wij onze zij-instromers intensief begeleiden, zijn deze dus ook kosteloos over te nemen voor u als schoolorganisatie.

Hoe garanderen jullie een optimaal coaching-/begeleidingtraject voor zij-instromers?

Na 4 jaar opleiden bewijzen onze best-practices dat het succesvol opleiden van zij-instromers staat en valt bij de mate van aandacht die je nieuwe onderwijsprofessionals geeft. Onze zeer intensieve coaching/begeleiding bestaat dan ook uit minimaal 2 lesbezoeken per maand en 14 intervisiebijeenkomsten in het eerste halfjaar met gelijkgestemde.

Hoe selecteren jullie zij-instromers?

Onze zij-instromers doorlopen allen een pittige selectieprocedure met meerdere selectiegesprekken en altijd real-life assessment waarin pedagogisch talent getoetst wordt in een klassensituatie. Wij selecteren dus zeker niet alleen op aanverwantschap vanuit eerdere studies, maar vooral op potentieel en pedagogisch talent. Bij gebleken geschiktheid start een zij-instromer in ons introductieprogramma waarin wij zij-instromers een zachte landing in het onderwijs bieden.

Het zou kunnen dat we ook in het nieuwe schooljaar nog gebruik willen maken van de diensten van de docent. Hoe werk…

Een opdracht kan verlengd worden. Dan moeten we wel kijken naar de voorwaarden en de basis voor de opdracht. Bij meerjarige projecten moeten we wel heel goed benoemen waarom het noodzakelijk is om hier een zzp’er voor te gebruiken.

We zoeken ook nog docenten voor steunlessen en examentraining. Kunnen we de ingehuurde docent hier ook voor inzette…

Absoluut. Veel van onze docenten geven ook examentrainingen. Een zzp’er zal ook sneller geneigd zijn om in vakanties, weekenden en avonden te werken.

We krijgen twee facturen. Eén van de docent en één van Teach-In Group. Hoe zit dat?

Wij werken met een zogenaamde driepartijen overeenkomst. Deze is uniek en goedgekeurd door de belastingdienst. Dat biedt de school zekerheid en heeft een enorm BTW voordeel voor de school. De docent factureert namelijk zonder BTW voor de lesgevende taken. Er zijn dus ook twee geldstromen. Daardoor is het ook minder aannemelijk dat er een schijndienstverband optreedt, omdat het niet om één uitbetaling gaat die kan worden aangemerkt als salaris.

Er komen meer uren bij. Moeten we de overeenkomst aanpassen?

Dat hoeft niet. De zzp’er factureert de daadwerkelijk gemaakte uren.

Kan ik de ingehuurde docent ook een mentoraat geven?

Uiteraard kan dat. Ook hier geldt dat er aan de voorkant afspraken moeten worden gemaakt over de te factureren uren.

Hoe gaan jullie om met ouderavonden en andere verplichtingen buiten de lessen om?

Wij trachten aan de voorkant dit soort situaties al te bespreken. In principe vallen deze taken buiten de taken waar de zzp’er voor factureert. We moeten hier dus afspraken over maken.

De re-integratie van mijn docent gaat sneller/minder snel dan verwacht. Hoe gaan we hier mee om?

Onze taak is om een flexibele oplossing te bieden aan de school. Deze situaties horen daar uiteraard bij. Communicatie is het sleutelwoord hierbij. In een gesprek kunnen we dan kijken hoe we de zzp’er zo efficiënt mogelijk kunnen blijven inzetten.

Ik wil de zzp’er graag na project in dienst nemen. Kan dat?

Dat kan. Uiteraard een indirect mooi compliment. Fijn als je ons dat even laat weten. Het gesprek aangaan met de ZZP’er kan en mag altijd. Wanneer de ZZP’er in dienst gaat bij de school hoeft er geen overnamefee te worden betaald. Het is NIET mogelijk om de ZZP’er rechtstreeks als ZZP’er aan te nemen (zonder ons) nadat de overeenkomst voor de inhuur is geëindigd.

Teach-in door de ogen van de school

GSG Leo Vroman

School

"Vacatures geplaatst i.v.m. banenmarkt. Het was een drukbezochte banenmarkt! Dat de vacatures ook bij jullie zijn geplaatst heeft daar zeker aan bijgedragen."

Alderbert College

School

"Gebruikersvriendelijk en fijn dat er een mogelijkheid is om in de kandidaat database een kijkje te nemen."

Team voor scholen staat voor je klaar

Hi, ik ben Joris
Wat kan ik voor je doen?

06-26026477j.mol@teachingroup.nl Contact

Joris Mol

Oprichter & Directeur

Hi, ik ben Tim
Wat kan ik voor je doen?

06-42233554t.poorthuis@teachingroup.nl Contact

Tim Poorthuis

Operationeel Directeur

Hi, ik ben Maurice
Wat kan ik voor je doen?

06-14640973m.vink@teachingroup.nl Contact

Maurice Vink

Oprichter & Directeur

Hi, ik ben Mick
Wat kan ik voor je doen?

06-22875470m.snoeks@teachingroup.nl Contact

Mick Snoeks

Operationeel Directeur