Docenten in opleiding

Na drie jaar opleiden is de combinatie Teach-In Group en de Hogeschool Utrecht er in geslaagd om
bijna 15% marktaandeel te genereren in de totale zij-instroom binnen het Voortgezet Onderwijs.

Hi, ik ben TIG.

Waar ben je naar opzoek?

Onze doelstelling ``Om door continu te blijven investeren en kritisch naar ons opleidingstraject te kijken, over vijf jaar verantwoordelijk te zijn voor minimaal de helft van de totale zij-instroommarkt.``

Waarom opleiden?

Na achttien jaar kwalitatief marktleider te zijn voor het interim docentschap wordt het tijd dat wij de stempel noodzakelijk kwaad van ons af gaan schudden. Teach-In Group is een onderwijsorganisatie die staat voor kwalitatief hoogstaand docentschap. Geen uitzendorganisatie, maar een organisatie met een duidelijke toegevoegde waarde voor het onderwijs door de verregaande opgebouwde expertise in de werving, selectie en begeleiding van onderwijsprofessionals.

Onze visie en bevindingen

Als wij op grotere schaal willen opleiden dan moet de professional op maat bediend worden in zijn opleidingsbehoefte anders dan alleen het traditionele zij-instroomtraject, gecombineerd met een passende werkomgeving aansluitend op zijn persoonlijkheidsprofiel.

Als wij de onderwijstekorten willen bestrijden dan moet er een oplossing komen voor het beruchte kip-ei-verhaal (niet bevoegd en daardoor geen betrekking kunnen krijgen op een school versus het niet hebben van een werkplek voor toelating tot de lerarenopleiding).

Het langzaam brengen en intensief begeleiden van nieuw onderwijstalent is te allen tijde een voorwaarde voor succesvolle continuïteit.

Aanpak

Teach-In Group selecteert niet alleen op aanverwantschap vanuit eerdere studies, maar vooral op potentieel en pedagogisch talent. Bij gebleken geschiktheid start onze instroomfase. Het doel van deze fase is om het talent te voorzien van praktische kennis en vaardigheden om de eerste maanden staande te blijven in de onderwijspraktijk. Anderzijds om het portfolio/voortgangsdossier op te bouwen om zo een goede aansluiting te creëren met de lerarenopleiding.

Wij bieden aan al het gebleken potentieel direct een onderwijsbaan op basis van LB5. Dit resulteert in baangarantie in combinatie met studiekostenvergoeding in een zo effectief en snel mogelijk individueel opleidingsprogramma waarin recht wordt gedaan aan het talent. Voorwaardelijk is het succesvol doorlopen van onze zorgvuldige selectieprocedure met interviews, persoonlijkheidsonderzoeken, capaciteitentesten en reallife-assessments. Hiervoor leunen wij op bijna 20 jaar ervaring met het werven en selecteren van onderwijsprofessionals.

Wij maken met veel zorg de match te maken tussen het talent en zijn/haar eerste onderwijsbaan. Daarbij hebben wij onze eigen leerteambegeleider op de HU die in direct contact staat met onze docentcoach voor onze talenten. Hierdoor koppelen wij de praktijk aan de theorie en kunnen wij de instroom, opstroom en doorstroom van onze docenten in opleiding efficiënt en effectief vormgeven.

Team voor scholen staat voor je klaar

Hi, ik ben Joris
Wat kan ik voor je doen?

06-26026477j.mol@teachingroup.nl Contact

Joris Mol

Oprichter & Directeur

Hi, ik ben Tim
Wat kan ik voor je doen?

06-42233554t.poorthuis@teachingroup.nl Contact

Tim Poorthuis

Operationeel Directeur

Hi, ik ben Maurice
Wat kan ik voor je doen?

06-14640973m.vink@teachingroup.nl Contact

Maurice Vink

Oprichter & Directeur

Hi, ik ben Mick
Wat kan ik voor je doen?

06-22875470m.snoeks@teachingroup.nl Contact

Mick Snoeks

Operationeel Directeur