023-5250502
Mijn TIG
Mijn Favorieten
Sluiten

TiG Blog Het verschil maken

René, onze interim docent Duits, wordt gevraagd om tijdelijk op een school de lessen over te nemen. De huidige docent heeft elders een baan gevonden en de lessen moeten wel doorgaan. Al gauw merkt René dat de leerlingen lastig op gang komen in de les. Om ze beter te leren kennen gaat ze in gesprek. Nieuwsgierig naar haar leerlingen vraagt zij hoe ze gewend zijn om te werken, wat hen bezighoudt en motiveert. Met de uitkomst van dit gesprek gaat ze in overleg met de sectie over de mogelijkheden om de lesstof op een andere manier in te zetten. Ook overlegt René met de teamleider over de onderwijsinhoudelijke kansen voor de leerlingen, docenten en de school. Wanneer de leidinggevenden van de school en haar collega’s positief zijn over haar voorstel om de lesstof meer interactief, met behulp van verschillende werkvormen, leeractiviteiten en kennisbronnen aan te bieden, gaat René aan de slag.

René kan haar inzichten, opgedaan op verschillende scholen, nu gaan inzetten. Voor haar betekent interim werk, een extra verdieping in haar vak als onderwijsprofessional. Haar creativiteit uit zich in het opzetten van een lessenserie rond het te behandelen thema uit de studiewijzer. De collega’s uit de sectie met parallelklassen maken hier dankbaar gebruik van. Zij kunnen het kant-en-klare onderwijsproject volgend schooljaar weer gebruiken. Er is zelfs al over gesproken om de lessenserie uit te breiden naar meer leerjaren en naar een langere periode in het schooljaar. Leerlingen zijn enthousiast. De leerlingen en de directe collega´s van René hebben haar gevraagd om voor ‘vast’ verbonden te blijven aan de school. Maar René heeft juist bewust gekozen om interim bij verschillende scholen ervaring op te doen en het verschil te kunnen maken….

Wil jij net als René het verschil maken? Vul dan onderstaand contactformulier in en we gaan graag in gesprek betreft de mogelijkheden!

Contact formulier