023-5250502
Mijn TIG
Mijn Favorieten
Sluiten

Commercieel onderwijshart

Twee weken geleden was ik op het VO-congres. Voor de deur stonden docenten te demonstreren. De bekende leuzen over de werkdruk en de klassengrootte stonden groot op de borden geschreven die ze boos omhooghielden. Eén van de demonstranten wilde mij een flyer in mijn handen drukken toen ik naar binnen liep. Ik weigerde netjes en dat was voor haar aanleiding om mij nog even na te roepen dat ik geen hart voor het onderwijs had. Mijn primaire reactie was om de discussie aan te gaan. Vragen aan haar waarom ze dat denkt en vooral de vraag aan haar stellen wat deze manier van demonstreren volgens haar doet met de toch al niet zo positieve beeldvorming van de buitenwereld over het werken in het onderwijs. Dat wil helemaal niet zeggen dat ik het niet eens ben met datgene waar ze voor staan. Maar ik denk dat eigenlijk iedereen het daarmee eens is. Mijn dagelijkse realiteit is het tekort aan docenten en dan met name het tekort aan goede docenten. Dat tekort kan je niet aan één specifieke oorzaak wijden, maar het imago van het onderwijs is daar zeker ook debet aan.

Wel zo eerlijk om ook terug te komen op haar opmerkingen over mijn onderwijshart. Het feit dat ik bij een commerciële partij werk, betekent niet dat ik alleen maar een slaatje sla uit een overspannen arbeidsmarkt waar niet of nauwelijks controle meer over is. Uiteraard hoor ik ook de verhalen over falende docenten die via een bureau zijn ingehuurd. Het is dan ook niet zo gek dat bureaus als noodzakelijk kwaad worden gezien. Het is makkelijk om snel geld te verdienen in deze markt. Maar lesgeven is een vak. Docent zijn is niet voor iedereen weggelegd. Laten we dat vooral koesteren. Het kan niet zo zijn dat wij zelf het imago gaan creëren dat iedereen het kan. Natuurlijk moeten lessen worden ingevuld, maar het leed is nog veel groter als er docenten worden ingehuurd die het niet kunnen. De pragmatische oplossing is niet altijd de beste oplossing.

Ik ben trots op Teach-In Group en datgene waar wij voor staan. Wij staan voor kwaliteit. Ons selectietraject is er één waar alle andere bureaus nog wat van kunnen leren. Daarmee wil ik niet zeggen dat al onze docenten van hetzelfde niveau zijn, maar docenten die het niet kunnen en het ook niet gaan leren komen er bij ons niet in. De docenten die bij ons zijn aangesloten, kiezen heel bewust voor deze manier van werken en verzorgen daarmee de broodnodige flexibele schil in het onderwijs. Eerdere blogs maken duidelijk dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Daarbij komt dat wij natuurlijk ook vinden dat er vooral heel veel goede docenten voor structurele continuïteit moeten blijven zorgen binnen de scholen.

Hopelijk leest de vrouw die mij aansprak op mijn onderwijshart mee. Want ergens zat het me een beetje dwars. Toch niet fijn als er op je hart wordt getrapt.

Tim Poorthuis
Resourcemanager Teach-In Group