Stakingen op 15 maart? Neem de regie in eigen hand!

Heel Nederland heeft het erover, want het gaat heel Nederland aan: de stakingen van 15 maart op het Malieveld in Den Haag. Meer investeringen in het onderwijs is het doel. Begrijpelijk, die overspannen markt kan zo niet langen. Het lerarentekort wordt steeds moeilijker te overzien. Vergeet overigens niet dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Andere manieren om te kunnen compenseren in salaris en werkdruk, waar nu zo om gestreden wordt.

Stakingen op 15 maart

In de week van 11 maart gaat de Algemene Onderwijsbond samen met de FNV Onderwijs en Onderzoek actie voeren voor meer investering in het onderwijs. Ze hebben alle leden uit alle onderwijssectoren opgeroepen om mee te doen en dat gebeurt ook. De week wordt afgesloten met de staking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag en de steun hiervoor komt uit alle hoeken van het onderwijs. Ze willen namelijk dat er deze kabinetsperiode nog een investeringsplan komt voor het onderwijs. Hiermee denken ze de lerarentekorten en dalende leerlingprestaties tegen te gaan. Met het huidige budget lukt dat niet. Argument zou volgens AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen zijn dat de aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is afgenomen, “simpelweg omdat de salarissen door voortdurende bezuinigingen achterlopen op bij markt. Het personeelstekort zorgt voor een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs nu al het hoogste burn-out risico heeft. Dat moet echt anders”, is te lezen op de website van AOb.

>> Vind de beste onderwijsprofessionals <<

Het moet anders

Dat moet inderdaad anders. En dat kan ook anders. Natuurlijk zijn de salarissen een onderdeel van het probleem, maar een veel groter probleem is misschien nog wel dat veel docenten het gevoel hebben dat ze steeds meer de regie over hun eigen baan verliezen. Door de opkomst van platformbedrijven in het onderwijs hoeven docenten niet meer alleen via de reguliere weg een school binnen te komen. Die platformbedrijven zetten het koppelen van docenten aan scholen in een stroomversnelling. Wat deze docenten van anderen onderscheidt is bijvoorbeeld dat ze door het zetten van deze stap hun persoonlijke ambities tonen. Dat kunnen ambities zijn om les te geven in domein- of Montessorionderwijs. Het kan ook juist de ambitie zijn om brandjes te blussen. De boel weer op de rit te krijgen als het twee voor twaalf is binnen de vaksectie bijvoorbeeld. Om vervolgens weer door te stomen naar een volgende opdracht. Dit biedt de docenten meteen de mogelijkheid om hun financiële ambities na te jagen, gezien de flexibele werkomstandigheden en hun zelfstandigheid. Hiermee krijgen ze meteen weer de regie in handen waar ze zo naar snakken.

Door docenten in te zetten via platformbedrijven kunnen de banen in het onderwijs weer aantrekkelijker gemaakt worden.

Wat ook helpt is dat scholen zichzelf goed kunnen profileren, waardoor docenten gerichter kunnen kiezen voor een school die heeft wat zij zoeken. De kans op een juiste match wordt vergroot, wat docenten minder werkdruk zal laten ervaren.

Het kán anders

De nieuwe website van TiG is er helemaal op ingericht dat docenten en scholen makkelijker aan elkaar gekoppeld kunnen worden, wat het vinden van de juiste kandidaat voor de opdracht makkelijker maakt. Onder andere doordat beide partijen van te voren veel beter kunnen inschatten met wie ze te maken hebben.

Andere voordelen:

– Review-module voor de docent, waarbij docenten een online profiel aanmaken waarin ze gerankt kunnen worden. Hierbij is hun portfolio inzichtelijk, inclusief voorgaande projecten.
– Scholen kunnen zelf pro-actief zoeken en kunnen beschikking krijgen over de database gerankte onderwijsprofessionals. Daarnaast kunnen docenten vanaf het platform direct solliciteren op een functie binnen een school.
– Wanneer er snel een docent nodig is, kan er net zo snel actie ondernomen worden. Dit kan zowel voor een docent in dienstverband als een interim docent die tijdelijk een vangnet zal vormen.

– In overleg zijn er ook mogelijkheden om het Teach-in Group-assessment af te laten nemen. Dit is hetzelfde assessment waar de reguliere kandidaten aan deel kunnen nemen voordat er een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.
– Door het optionele assessment weet je wat je in huis haalt. Hierdoor wordt de slagingskans vergroot. En daarmee uiteindelijk ook voor de leerlingen.

>> Vind hier meer informatie over onze interim docenten <<