[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Privacy- en Cookie Statement Teach-In Group

Dit Privacy- en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 03 mei 2019.

Via de website www.teachingroup.nl
worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Wij
hebben dit Privacy- en Cookie Statement opgesteld om aan te geven dat
wij de privacy van alle persoonsgegevens waar we binnen Teach-In
Group mee in aanraking komen, zeer serieus nemen. Om deze reden,
worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. Dit, in overeenstemming met de eisen die de
privacywetgeving hieraan stelt. Het onderstaande zet uiteen hoe wij
met uw persoonlijke gegevens omgaan.


Doeleinden van de gegevensverwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website;

 • het onderhouden van contact;

 • het aanbieden van een database met potentiële medewerkers voor scholen;

 • het bieden van de mogelijkheid om op vacatures te reageren;

 • het uitvoeren van assessments;

 • het beoordelen en reviewen van het functioneren van docenten;

 • het beschikbaar stellen van testimonials van docenten die via Teach-In
  Group werken;

 • het toesturen van onze nieuwsbrief indien u ons hiervoor toestemming
  heeft gegeven;

 • het aanmelden voor evenementen van Teach-In Group;

 • het benaderen van partijen voor aanverwante diensten van Teach-In Group;

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten; en

 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of te
  delen via sociale netwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde
doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft
gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.


Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit Privacy- en Cookie
Statement genoemde doeleinden, voor zover relevant voor de diensten
waarvan u gebruikmaakt:

 • naam;

 • adres;

 • e-mailadres;

 • telefoonnummer;

 • geslacht;

 • naam school;

 • het BRIN nummer van de scholen;

 • diploma’s en bevoegdheden;

 • vakken waarin u lesgeeft;

 • soort onderwijs waarin u wenst les te geven;

 • beschikbaarheid voor werkzaamheden;

 • werkregio;

 • CV;

 • motivatie;

 • beoordelingen van het functioneren van docenten;

 • resultaten van assessments;

 • toelichtingen die u geeft in een vrij veld in een contactformulier;

 • evenementen van Teach-In Group waaraan u wenst deel te nemen;

 • testimonials die u in kunt sturen wanneer u via Teach-In Group heeft gewerkt
  (deze worden met uw toestemming gepubliceerd, met vermelding van uw
  naam, vakgebied en de school waar u werkt); en

 • vragen die u stelt via een contactformulier.

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat wij met u een overeenkomst
hebben, of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Database docenten

Met uw toestemming maken we uw naam, vakgebied, beschikbaarheid, CV,
(optioneel) beoordelingen en overige relevante gegevens beschikbaar
voor scholen die bij ons een account hebben. Zij kunnen u dan vinden
wanneer zij zoeken naar potentiële werknemers. U kunt er op elk
moment voor kiezen om de beoordelingen, of uw volledige gegevens, uit
de database te laten verwijderen.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk.
Gegevens die u ons toezendt via een contactformulier of e-mail
bewaren wij zolang als nodig is of uw vraag of verzoek volledig af te
handelen. Wij houden uw persoonsgegevens beschikbaar voor potentiële
werkgevers voor de duur van de overeenkomst die we met u hebben.


Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen

Alle gegevens die op deze site worden verzameld, of tot ons komen via de
gebruikers van onze producten en diensten, zullen wij vertrouwelijk
behandelen. De gegevens worden doorzoekbaar gemaakt voor scholen die
bij ons een account hebben. Wij zullen deze gegevens niet op een
andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij u
daarvoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader
van de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben, of wij
dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u geeft,
zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Wanneer dit nodig
is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens
doorgeven aan door ons ingeschakelde ICT-dienstverleners.


Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en
ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo
zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw
gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en
dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij
treffen de volgende beveiligingsmaatregelen:


• logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;


• fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;


• automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;


• encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;


• organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;


• beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;


• doelgebonden toegangsbeperkingen.


Nieuwsbrief

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van een van onze
nieuwsbrieven, dan kan deze gebruikt worden om u te informeren over
de betreffende activiteiten van Teach-In Group. Als u hier geen prijs
meer op stelt, kunt u zich via een link in de nieuwsbrief afmelden.


Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website
automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het
apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de
websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Op
onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt,
waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen
(voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder
‘cookies’ genoemd), om:

 • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website
  te beschermen (technische of functionele cookies);

 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website
  te verbeteren (analytics cookies);

 • het delen van bepaalde inhoud via sociale media.


Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.


Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed
werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er
bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen,
om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de
website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt
gezocht binnen de website of een gekozen filter.


Analytics cookies

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring.

Social media cookies

Naast de hierboven genoemde technische, functionele en analytische cookies,
kunnen wij cookies gebruiken die het mogelijk maken om bepaalde
inhoud te delen op sociale media:

 • Twitter Button;

 • Twitter Syndication;

 • Facebook;

 • LinkedIn;

 • Instagram.


In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt
geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie
hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites
werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.


Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na
een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw
site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies
handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser
raadplegen.


Websites van derden

Dit Privacy- en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van
derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij
kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de
privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites
gebruik te maken.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of
te verwijderen. Ook heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar
te maken, of te verzoeken om beperking van de verwerking. Dit verzoek
kunt u indienen via de contactgegevens onder aan deze privacy- en
cookieverklaring.


Wijzigingen in dit Privacy- en Cookie Statement


Teach-In Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
dit Privacy- en Cookie Statement. Wijzigingen zullen op onze website
worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig dit Privacy- en Cookie
Statement, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking
van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact


Mocht u na het lezen van dit Privacy- en Cookie Statement nog vragen en/of
opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via de
contactgegevens op de website.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]