023-5250502
Mijn TIG
Mijn Favorieten
Sluiten

Onderwijs Prestatie Systeem

De kwaliteit van onze dienstverlening, het geboden onderwijs door docenten, meten wij middels ons Onderwijs Prestatie Systeem. Uitgangspunt van dit systeem is onze visie dat competenties slechts een middel zijn om resultaten te behalen. Zoekt een school een docent, dan spreken wij eerst uitgebreid over de verwachtingen ten aanzien van het functioneren van de docent. Met name spreken wij over welke resultaten de school wenst. Binnen onze organisatie zoeken wij de juiste competenties en daarmee de juiste docent voor de realisatie van de gevraagde resultaten.  Doordat wij in opdrachten denken en voorafgaand aan een project de gewenste resultaten vastleggen, zijn wij in staat prestaties te meten.

Het Onderwijs Prestatie Systeem stelt het behalen van resultaten centraal, biedt zekerheid voor scholen en kansen voor professionals in het onderwijs!