023-5250502
Mijn TIG
Mijn Favorieten
Sluiten

Vacatures Passend Onderwijs Almere

Snel en effectief handelen als een leerling extra onderwijsbehoeften heeft, daar draait het om bij passend onderwijs Met het ingaan van de Wet passend onderwijs, hebben scholen de zorgplicht om elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. De visie van Passend Onderwijs Almere: De schoolbesturen in Almere hebben afgesproken dat passend onderwijs voor alle kinderen en jongeren van 2 tot 23 jaar in Almere geldt. Vanaf de voorschoolse opvoeding, via het primair en voortgezet onderwijs tot het MBO. Samen met hun partners (leerkrachten/docenten, professionals in de jeugdketen en ouders) willen de schoolbesturen aan alle leerlingen een passend aanbod doen. Passend bij hun niveau en mogelijkheden en met een zo goed mogelijk eindresultaat. En dat liefst zo dicht mogelijk bij huis en zo veel mogelijk op een reguliere school. Dat kan op een school in de buurt waar het kind woont, maar het kan ook op een reguliere school elders in de stad, omdat daar extra ondersteuning wordt geboden die de leerling nodig heeft. Bij de keuze van een passende onderwijsplek worden de ouders nauw betrokken. Het speciaal onderwijs blijft bestaan, want ook dat kan voor een kind de best passende plek zijn. Het motto van Passend Onderwijs Almere is: “Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school”
Er zijn 2 vacatures gevonden

Diverse leerkrachten

Start per : 04-09-18AlmerePassend Onderwijs Almere

Olivijn is een school voor Speciaal Onderwijs die valt onder het bestuur van Almere Speciaal en binnen de coöperatie Passend Onderwijs Almere. Olivijn biedt passend onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking, een langdurige ziekte of aan zeer moeilijk lerende kinderen. Het betreft kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Op dit moment volgen ongeveer 140 leerlingen onderwijs binnen Olivijn. Olivijn werkt inpandig nauw samen met ’s Heeren Loo, De Schavuiten, De Trappenberg-Merem, Triade en stichting Zorg Almere.

Voor deze dynamische school zoeken wij z.s.m. een leerkracht (0,4 fte), z.s.m. een leerkracht voor ziektevervanging (0,8 fte) en een leerkracht voor vervanging zwangerschap (0,6 fte vanaf 29 oktober).

Meer info

een deskundige voor de afdeling Toeleiding 0,6/0,8

Start per : 02-10-18AlmerePassend Onderwijs Almere

Passend Onderwijs Almere is het samenwerkingsverband van alle basisscholen, alle scholen voor voortgezet onderwijs en alle speciale scholen in Almere. Ze heeft zich tot doel gesteld om de scholen te begeleiden zodat de school elke leerling die ondersteuning en begeleiding kan bieden die het nodig heeft.

Het doel is zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Dat kan op een school in de buurt waar het kind woont, maar het kan ook op een reguliere of speciale school elders in de stad, omdat daar extra ondersteuning wordt geboden die de leerling nodig heeft. Bij de keuze van een passende onderwijsplek worden de ouders nauw betrokken.

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere PO en VO heeft als taak de toelaatbaarheid te beoordelen van het speciaal (basis) onderwijs, het praktijkonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs


De visie van Passend Onderwijs Almere is:

 

“Almeerse kinderen volgen in Almere het onderwijs dat bij hen past”

Meer info