023-5250502
Mijn TIG
Mijn Favorieten
Sluiten

Vacatures Passend Onderwijs Almere

Snel en effectief handelen als een leerling extra onderwijsbehoeften heeft, daar draait het om bij passend onderwijs Met het ingaan van de Wet passend onderwijs, hebben scholen de zorgplicht om elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. De visie van Passend Onderwijs Almere: De schoolbesturen in Almere hebben afgesproken dat passend onderwijs voor alle kinderen en jongeren van 2 tot 23 jaar in Almere geldt. Vanaf de voorschoolse opvoeding, via het primair en voortgezet onderwijs tot het MBO. Samen met hun partners (leerkrachten/docenten, professionals in de jeugdketen en ouders) willen de schoolbesturen aan alle leerlingen een passend aanbod doen. Passend bij hun niveau en mogelijkheden en met een zo goed mogelijk eindresultaat. En dat liefst zo dicht mogelijk bij huis en zo veel mogelijk op een reguliere school. Dat kan op een school in de buurt waar het kind woont, maar het kan ook op een reguliere school elders in de stad, omdat daar extra ondersteuning wordt geboden die de leerling nodig heeft. Bij de keuze van een passende onderwijsplek worden de ouders nauw betrokken. Het speciaal onderwijs blijft bestaan, want ook dat kan voor een kind de best passende plek zijn. Het motto van Passend Onderwijs Almere is: “Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school”
Er zijn 4 vacatures gevonden

LB docent Biologie

Start per : 13-04-18AlmerePassend Onderwijs Almere
OPDC-leerlingen verdienen meer! Wie daagt onze leerlingen uit om te leren, creëert een goede sfeer in de klas, zorgt voor duidelijkheid, leert gewenst gedrag aan en laat leerlingen succeservaringen opdoen? Het OPDC is een kleinschalige VMBO-school voor leerlingen die nog niet naar het regulier onderwijs gaan, wegens leer- en ontwikkelingsbelemmeringen. Meer informatie over het OPDC-Almere en onze organisatie vind je op www.opdc-almere.nl.
Meer info

LB docent Engels en/of Duits

Start per : 13-04-18AlmerePassend Onderwijs Almere
OPDC-leerlingen verdienen meer! Wie daagt onze leerlingen uit om te leren, creëert een goede sfeer in de klas, zorgt voor duidelijkheid, leert gewenst gedrag aan en laat leerlingen succeservaringen opdoen? Het OPDC is een kleinschalige VMBO-school voor leerlingen die nog niet naar het regulier onderwijs gaan, wegens leer- en ontwikkelingsbelemmeringen. Meer informatie over het OPDC-Almere en onze organisatie vind je op www.opdc-almere.nl.
Meer info

LB docent Nederlands

Start per : 13-04-18AlmerePassend Onderwijs Almere
OPDC-leerlingen verdienen meer! Wie daagt onze leerlingen uit om te leren, creëert een goede sfeer in de klas, zorgt voor duidelijkheid, leert gewenst gedrag aan en laat leerlingen succeservaringen opdoen? Het OPDC is een kleinschalige VMBO-school voor leerlingen die nog niet naar het regulier onderwijs gaan, wegens leer- en ontwikkelingsbelemmeringen. Meer informatie over het OPDC-Almere en onze organisatie vind je op www.opdc-almere.nl.
Meer info

Leerkrachten

Start per : 20-03-18AlmerePassend Onderwijs Almere
De Bongerd is een school voor Speciaal Onderwijs en valt onder het bestuur van Almere Speciaal en binnen de coöperatie Passend Onderwijs Almere. Onze school is te kenmerken in een gemengd klimaat waar leerlingen in de basisschoolleeftijd onderwijs volgen met verschillende belemmeringen, veelal vanuit een gedragsstoornis en/ of psychiatrische stoornis die van invloed zijn op de schoolgang en leerontwikkeling. Onze leerlingen hebben naast onderwijs veelal een aanbod nodig in de bevordering van hun sociaal emotionele ontwikkeling. Deze wordt in verschillende vormen van aanbod en intensiteit aangeboden. De Bongerd werkt daarmee nauw samen met GGZ Centraal Fornhese en GGZ Intermetzo. Op dit moment volgen ongeveer 70 leerlingen onderwijs op de Bongerd.
Meer info