023-5250502
Mijn TIG
Mijn Favorieten
Sluiten

Vacatures Eduvier onderwijsgroep

Eduvier verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en biedt leerlingen van 12 tot 20 jaar praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot en met havo/vwo-niveau. De leerlingen krijgen extra begeleiding omdat ze bijvoorbeeld een vorm van autisme, gedragsproblemen of moeite met leren hebben. De verschillende scholen van Eduvier hebben elk hun eigen doelgroep en specialisme en hebben een aantal dingen gemeen. Ze bieden, naast goed gekwalificeerde leerkrachten en onderwijsondersteuners, de speciale leeromgeving en deskundige begeleiding die de leerling nodig heeft om zijn of haar talent te kunnen ontwikkelen. Naast onderwijs realiseren we ook arbeidstoeleidingstrajecten voor zowel de leerlingen van de scholen als voor jongeren en (jong) volwassenen die om diverse redenen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en daarom moeite hebben aan het werk te komen. Voor reguliere scholen die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften verzorgen we advies, begeleiding en onderwijsexpertise op maat.
Er zijn 6 vacatures gevonden

Docent Algemene Techniek

Start per : 01-02-19LelystadEduvier onderwijsgroep

Leerroute arbeid, vmbo basis/ kader en MBO 1

Nautilus College locatie Radioweg

WTF 0,4 – 0,6


Nautilus College locatie Lierstraat

WTF 0,2

Meer info

Leerkracht SO WTF 1,0

Start per : 01-02-19LelystadEduvier onderwijsgroep

Als leerkracht SO geef je les en begeleid je jouw leerlingen bij hun schoolloopbaan. Je ontwikkelt Ontwikkeling Perspectief Plannen (OPP) en voert deze uit. Ook onderhoud je contacten met ouders, scholen en instellingen en neem je deel aan diverse overleggen binnen en buiten de school.

Meer info

Leerkracht/Mentor WTF 2,0 - 3,0

Start per : 01-02-19LelystadEduvier onderwijsgroep

Als leerkracht/mentor heb je het mentoraat over een klas en bied je jouw leerlingen tevens een breed vakkenpakket aan, met naast de basisvakken onder andere sociale vaardigheidstraining. Je bent het aanspreekpunt voor de leerling, de ouders/verzorgers en de betrokken hulpverlening. Je maakt voor elke leerling een persoonlijk ontwikkelingsplan en kijkt, samen met de commissie van begeleiding, wat de maximale potentie is. Jouw inzet en investering in de leerlingen krijgen met jouw flexibele inzet en continuïteit een vaste waarde. Via het onderwijs worden de leerlingen toegerust op de arbeidsmarkt of kunnen zij de overstap maken richting het vervolgonderwijs. Je bereidt ze voor op hun plek in de maatschappij. Als actief lid van het lerarenteam geef jij les aan een klas van ongeveer 10 - 14 leerlingen, gebaseerd op hun eigen perspectiefplan. 

Meer info

Leerkrachten/Mentoren VSO WTF 2 - 2,8

Start per : 01-02-19LelystadEduvier onderwijsgroep

Als leerkracht/mentor geef je les en begeleid je jouw leerlingen bij hun schoolloopbaan. Ook onderhoud je contacten met ouders, scholen en instellingen en neem je deel aan diverse overleggen binnen en buiten de school. 

Meer info

Vakdocent Wiskunde WTF 1,0

Start per : 01-02-19LelystadEduvier onderwijsgroep

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het geven van de wiskunde aan VMBO-TL (examen) klassen. Deelname aan diverse overlegvormen en het administratief verwerken van de resultaten van jouw vaklessen zijn tevens een onderdeel van je takenpakket. 

Meer info

Vakleerkracht Algemene Techniek WTF 1,0

Start per : 04-02-19LelystadEduvier onderwijsgroep

Als vakleerkracht geef je specifieke vaklessen aan groepen leerlingen. Je bent breed inzetbaar, ook binnen de leerlijn arbeid. In de nieuwe onderwijsroute richting MBO-1 diplomering zal je een belangrijke rol spelen in het techniek aanbod en integratie van stage. Ook onderhoud je, waar nodig, contacten met ouders, scholen en instellingen en neem je deel aan diverse overleggen binnen en buiten de school.

Meer info