023-5250502
Mijn TIG
Mijn Favorieten
Sluiten

Vacatures Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Horizon onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en gezinnen met ernstige, complexe problemen. Dit doen we op meerdere locaties in Zuid Holland en Gelderland. Eigen regie Wij vinden dat elke jeugdige een kans verdient om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandig mens. Een individu met eigen talenten, dromen en mogelijkheden. Iemand die op een positieve manier bijdraagt aan onze samenleving. Voor jeugdigen met gedragsproblemen of een stoornis is dat soms een uitdaging. Horizon coacht en behandelt jongeren en hun ouders om de eigen regie te herpakken en gedrag positief te beïnvloeden. Met elkaar, niet naast elkaar Horizon gelooft in een maatschappij waarin de focus ligt op samen met elkaar, niet naast elkaar. Door zelf die regie te pakken, kun je anderen enthousiasmeren en beïnvloeden om zo een positieve ontwikkeling op gang te brengen. Eigen kracht en verantwoordelijkheid staan centraal in onze aanpak. Dat betekent dat onze professionals jeugdigen en hun ouders/ opvoeders continu stimuleren om zelf de regie over hun leven te pakken. Geïntegreerd aanbod Onze kracht ligt in het aanbieden van een geïntegreerd aanbod van residentiële en ambulante behandeling, pleegzorg, speciaal onderwijs, gezins- en ouderbegeleiding en gestructureerde vrije tijdsbesteding. Vanuit haar rol als specialist kijkt Horizon vooral naar de complexe problematiek en de rol van specialistische jeugdhulp. Leren en perspectief bieden op (vervolg) onderwijs, een diploma en/of beroepsuitoefeningzijn leidend in onze behandeling en ons onderwijs. Samen met jongeren, ouders en gezinnen Wij geloven in een goede samenwerking. Samen met jongeren, ouders en gezinnen. Maar ook met gemeenten en jeugd- en onderwijsorganisaties. Om gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen, trekken we gezamenlijk op met lokale, regionale en landelijke partijen.
Er zijn 0 vacatures gevonden