023-5250502
Mijn TIG
Mijn Favorieten
Sluiten

Vacatures

Er zijn 79 vacatures gevonden

1e gr docent scheikunde

Starten per : 01-08-18Den HaagScholengemeenschap het Segbroek College Vwo Havo Mavo
Het Segbroek College is een sportieve en creatieve school. Dat betekent dat je bij ons leert om je talenten te ontdekken, je grenzen te verleggen en tot optimale prestaties te komen. We coachen je daarbij en bieden je een veilige omgeving om te leren. Dat doen we voor al onze leerlingen, waar ze ook vandaan komen en wat hun talent ook is. Daar zijn we echt goed in. Niet voor niets zijn wij de enige Topsporttalentschool in de regio en zijn we aangesloten bij de vereniging van CultuurProfielscholen. Wij weten hoe je leerlingen tot topprestaties kunt brengen. Dat vergt oog voor de leerling, een enorme betrokkenheid, goede coaching en veel flexibiliteit. Het Segbroek is een openbare school Het Segbroek College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymasium, waar je mag zijn wie je bent. Iedereen is welkom op het Segbroek. Iedereen heeft bijzondere capaciteiten. Iedereen leert anders. Wie je ook bent, op het Segbroek College word je echt gezien
Meer info

1e gr docent wiskunde

Starten per : 01-08-18Den HaagScholengemeenschap het Segbroek College Vwo Havo Mavo
Het Segbroek College is een sportieve en creatieve school. Dat betekent dat je bij ons leert om je talenten te ontdekken, je grenzen te verleggen en tot optimale prestaties te komen. We coachen je daarbij en bieden je een veilige omgeving om te leren. Dat doen we voor al onze leerlingen, waar ze ook vandaan komen en wat hun talent ook is. Daar zijn we echt goed in. Niet voor niets zijn wij de enige Topsporttalentschool in de regio en zijn we aangesloten bij de vereniging van CultuurProfielscholen. Wij weten hoe je leerlingen tot topprestaties kunt brengen. Dat vergt oog voor de leerling, een enorme betrokkenheid, goede coaching en veel flexibiliteit. Het Segbroek is een openbare school Het Segbroek College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymasium, waar je mag zijn wie je bent. Iedereen is welkom op het Segbroek. Iedereen heeft bijzondere capaciteiten. Iedereen leert anders. Wie je ook bent, op het Segbroek College word je echt gezien
Meer info

2e gr docent wiskunde

Starten per : 01-08-18Den HaagScholengemeenschap het Segbroek College Vwo Havo Mavo
Het Segbroek College is een sportieve en creatieve school. Dat betekent dat je bij ons leert om je talenten te ontdekken, je grenzen te verleggen en tot optimale prestaties te komen. We coachen je daarbij en bieden je een veilige omgeving om te leren. Dat doen we voor al onze leerlingen, waar ze ook vandaan komen en wat hun talent ook is. Daar zijn we echt goed in. Niet voor niets zijn wij de enige Topsporttalentschool in de regio en zijn we aangesloten bij de vereniging van CultuurProfielscholen. Wij weten hoe je leerlingen tot topprestaties kunt brengen. Dat vergt oog voor de leerling, een enorme betrokkenheid, goede coaching en veel flexibiliteit. Het Segbroek is een openbare school Het Segbroek College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymasium, waar je mag zijn wie je bent. Iedereen is welkom op het Segbroek. Iedereen heeft bijzondere capaciteiten. Iedereen leert anders. Wie je ook bent, op het Segbroek College word je echt gezien
Meer info

Adjunct Directeur (schaal 13 CAO VO)

Starten per : 01-08-18ZoetermeerScholen Combinatie Zoetermeer
De Stichting SVOZ staat midden in de maatschappij en wil daar een voortrekkersrol in spelen. Spannende en ingrijpende ontwikkelingen, zoals de rol van ICT in het onderwijs én in veel beroepen, de invoering van passend onderwijs, de toename van vluchtelingen (ook in het onderwijs), duurzaamheid en wet- en regelgeving spelen een belangrijke rol bij het formuleren van onze doelstellingen.
Meer info

AVO docent Stanislascollege, Krakeelpolderwerg

Starten per : 20-03-18Den HaagSt Stanislascollege
Het Stanislascollege is in 1948 opgericht door de jezuïeten en burgers van Delft. De school koestert een lange traditie van goed onderwijs en culturele en godsdienstige vorming, in een beschaafde sfeer, waarin leerlingen en personeel in harmonie samenwerken. Zes scholen Het Stanislascollege heeft zes scholen, verdeeld over Delft, Pijnacker en Rijswijk. Onze Delftse scholen zijn geworteld in de katholieke traditie, terwijl de scholen in Pijnacker en Rijswijk een interconfessionele (RK/PC) identiteit hebben. De scholen van het Stanislascollege delen een gemeenschappelijke visie en pedagogische benadering: de Ignatiaanse pedagogiek. Daarnaast geeft elke school zelf invulling aan het (onderwijs)beleid. Het Stanislascollege maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs. Onder dit bestuur vallen scholen voor confessioneel en algemeen beschouwend basis- en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Identiteit en de Ignatiaanse pedagogiek Het Stanislascollege is het enige jezuïetencollege in Nederland, maar één van de ruim 2000 in de wereld. Jezuïetenscholen hanteren de Ignatiaanse pedagogiek. In de Ignatiaanse Pedagogiek: is het onderwijs gericht op uitgroei en rijping van 'heel de mens', dus niet alleen op kennisverwerving, maar ook op de ontplooiing van de affectieve, motorische, creatieve, intuïtieve, sociale en religieuze vermogens; wordt aan leerlingen een veilige leeromgeving geboden waarin zij zich geborgen weten en waarin zij zorg en persoonlijke aandacht krijgen; streven we naar ervarend en gepersonaliseerd leren, zodat leerlingen persoonlijk betrokken zijn bij de leerstof en het leerproces, en hierover reflecteren. Klik hier voor meer informatie over de Ignatiaanse pedagogiek op het Stanislascollege.
Meer info

Conrector M|V

Starten per : 01-08-18BarendrechtOnderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo, lwoo
Wij zijn een onderwijsgroep voor openbaar onderwijs met 14 basisscholen en 7 scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht en Krimpenerwaard. De scholen worden ondersteund door een centraal bureau dat gehuisvest is in Barendrecht. Bij OZHW voor PO en VO staat de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel. Het leren en het leerproces van elke leerling staat, samen met de ontwikkeling als mens en burger, bij ons voorop. De intensieve samenwerking tussen onze basisscholen met de scholen voor voortgezet onderwijs zorgt ervoor dat de doorstroming van groep 8 naar de brugklas gemakkelijker verloopt. Ook de samenwerking met de kinderopvang en peuterspeelzalen zorgt ervoor dat aankomende kleuters voorbereid zijn op de stap naar de basisschool.
Meer info

Directeur basisonderwijs

Starten per : 01-08-18ROTTERDAMStichting Boor
Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. In totaal zijn er 78 scholen, met ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.
Meer info

Directeur basisonderwijs

Starten per : 01-08-18ROTTERDAMStichting Boor
Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. In totaal zijn er 78 scholen, met ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.
Meer info

Directeur basisonderwijs

Starten per : 01-08-18ROTTERDAMStichting Boor
Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. In totaal zijn er 78 scholen, met ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.
Meer info

Docent Beeldende Vorming

Starten per : 13-03-18RotterdamHorizon Jeugdzorg en Onderwijs
Horizon onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en gezinnen met ernstige, complexe problemen. Dit doen we op meerdere locaties in Zuid Holland en Gelderland. Eigen regie Wij vinden dat elke jeugdige een kans verdient om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandig mens. Een individu met eigen talenten, dromen en mogelijkheden. Iemand die op een positieve manier bijdraagt aan onze samenleving. Voor jeugdigen met gedragsproblemen of een stoornis is dat soms een uitdaging. Horizon coacht en behandelt jongeren en hun ouders om de eigen regie te herpakken en gedrag positief te beïnvloeden. Met elkaar, niet naast elkaar Horizon gelooft in een maatschappij waarin de focus ligt op samen met elkaar, niet naast elkaar. Door zelf die regie te pakken, kun je anderen enthousiasmeren en beïnvloeden om zo een positieve ontwikkeling op gang te brengen. Eigen kracht en verantwoordelijkheid staan centraal in onze aanpak. Dat betekent dat onze professionals jeugdigen en hun ouders/ opvoeders continu stimuleren om zelf de regie over hun leven te pakken. Geïntegreerd aanbod Onze kracht ligt in het aanbieden van een geïntegreerd aanbod van residentiële en ambulante behandeling, pleegzorg, speciaal onderwijs, gezins- en ouderbegeleiding en gestructureerde vrije tijdsbesteding. Vanuit haar rol als specialist kijkt Horizon vooral naar de complexe problematiek en de rol van specialistische jeugdhulp. Leren en perspectief bieden op (vervolg) onderwijs, een diploma en/of beroepsuitoefeningzijn leidend in onze behandeling en ons onderwijs. Samen met jongeren, ouders en gezinnen Wij geloven in een goede samenwerking. Samen met jongeren, ouders en gezinnen. Maar ook met gemeenten en jeugd- en onderwijsorganisaties. Om gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen, trekken we gezamenlijk op met lokale, regionale en landelijke partijen.
Meer info