Onderwijshart

Lees hier de blog; De stap naar het onderwijs van Petra de Rover

‘Jij hebt een echt onderwijshart’, zei een ouder van een mentorleerling vorig jaar tegen mij. Dat klopt. Op mijn achtste zat ik op mijn vrije dagen al bij juf Ali, voor mij tante Ali, in de klas. Toch wilde ik in eerste instantie iets heel anders dan lesgeven. Ik maakte verschillende uitstappen- kunstacademie, freelance ontwerpen, communicatiekunde- maar vond op mijn dertigste in het docentschap de baan die mij blijft boeien. Mijn idee was om parttime voor de klas te staan en te blijven ontwerpen, maar al gauw was ik fulltime docent. 

Dat ben ik met veel genoegen. De ontwikkeling van pubers blijft fascinerend. Het ontwerpen van lessenseries en het ontwikkelen van materiaal geven ook steeds weer energie. Daarbij tref je in het onderwijs fijne collega’s: docenten zijn sympathieke, warme mensen. 

Na zes jaar lesgeven besloot ik mijn horizon te verbreden en over te stappen naar een andere school. De overstap ging vrij soepel en dat maakte me onrustig. Het werk bleef hetzelfde als op mijn eerste school en er bleef weinig tijd over om iets anders te ondernemen. Gaandeweg kreeg ik steeds meer moeite met het idee dat de komende jaren er hetzelfde uit zouden zien. 

Het werd tijd voor een andere afslag binnen het onderwijs. Met twee jonge kinderen en meerdere interesses, vond ik het belangrijk meer regie te kunnen hebben over mijn tijd. Zo kwam ik terecht bij de functie van interim docent. Die invulling van het docentschap bood nieuwe perspectieven: diverse scholen van binnen zien, ideeën opdoen, verschillende manieren van werken ervaren en meer de regie houden over wat je wanneer doet. Met Tim, Pim en de boekhouder van Teach-In heb ik uitgebreid de voor- en nadelen van het ZZP’en besproken. Dit schooljaar heb ik de stap naar het ZZP-schap gezet. 

Momenteel vervang ik met veel plezier een collega die zwangerschapsverlof heeft. Gelukkig is er een goede band met leerlingen en collega’s, ondanks dat ik hier maar een korte periode lesgeef. Nu het einde van mijn klus op deze school nadert, vragen leerlingen regelmatig of ik straks wel naar hun diploma-uitreiking kom. Dankzij de goed georganiseerde sectie en de hartelijke ontvangst door de leerlingen, heb ik het lesgeven tijdens mijn eerste klus als erg prettig ervaren.

Langzamerhand wordt me steeds meer duidelijk waarom dit voor mij een goede keuze is. Nu ik interim docent ben, kan ik namelijk blijven lesgeven en tegelijk ruimte voor andere projecten creëren. In de afgelopen periode heb ik bijvoorbeeld met een oud-collega een online-methode begrijpend lezen ontworpen en uitgewerkt. Onderwijs en ontwerpen zijn dus toch samengekomen, precies zoals ik het op mijn dertigste bedacht had.

auteur: Aukje Inberg