Wij werven, selecteren en leiden docenten voor u op 

Samenwerking Hogeschool Utrecht & Teach-In Group

Voor wie?

Scholen die nadenken over de strategische personeelsplanning. Wij helpen deze scholen bij het structureel invullen van de formatie met docenten in opleiding.

Heeft u binnen nu en twee jaar een structurele vacature voor een schaarstevak? Wij kunnen deze kandidaat direct voor u werven, selecteren en opleiden.

Teach-In Group is in samenwerking met Hogeschool Utrecht begonnen met het op maat opleiden van docenten. Het doel van deze samenwerking is het tegengaan van het lerarentekort door op grote schaal docenten op te leiden. De docenten in opleiding staan tijdens de opleiding twee tot vier dagen in de week zelfstandig voor de klas. Na de opleiding zijn de docenten vrij over te nemen voor scholen.

Wat bieden wij?

 • 50 opleidingsplekken aan de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht
 • Opleidingsplekken op maat voor zowel school als docent
 • Docenten met een beschikbaarheid van 2 tot 4 dagen
 • Inschaling LB5 via detacheringsovereenkomst
 • Na afronding studie is de docent vrij over te nemen
 • Opleiden met oog op de toekomst
 • Uitgebreide werving- en selectieprocedure met o.a. een real life assessment

Het eerste traject

 • Sollicitanten
 • Kennismakingen
 • Assessment kandidaten
 • Docenten in opleiding

Maurice Vink

Oprichter Teach-In Group

m.vink@teachingroup.nl

023-5250502

Docenten opleiden op maat?

In september 2021 hebben wij 50 opleidingsplekken beschikbaar.

Wil jij iemand laten werven en opleiden met het oog op toekomstige gaten in de formatie, neem dan direct contact op en bespreek de mogelijkheden en een eventueel kandidatenprofiel.

Wij bieden de volgende oplossingen

In de strijd tegen het lerarentekort voelen wij ons verplicht om ons steentje bij te dragen. Daarom zijn wij begin 2019, samen met de Hogeschool Utrecht, een opleidingstraject gestart. In dit traject willen wij professionals uit het bedrijfsleven voor de klas krijgen. Tijdens de studie staan de docenten in opleiding direct voor de klas.

Door het succes van het eerste traject willen wij nu een nieuwe dimensie toevoegen aan dit traject. Wij willen vraaggestuurd voor scholen gaan werven, zodat scholen met het oog op de formatie voor volgende schooljaren docenten kunnen laten opleiden, en waarmee gaten in de formatie worden voorkomen.

Sommige vacatures zijn niet meer in te vullen. Daarom gaan aan de slag met de opdracht om gericht te werven en selecteren voor specifieke vakgebieden. Wij bieden, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, de volgende opties:

1. Werven en selectie

 • Twee recruiters gaan potentiële zij-instromers uit de markt halen.
 • Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met onze recruiter.
 • Na een positieve uitkomst van het kennismakingsgesprek ondergaat de kandidaat een talentscan waar de school als opdrachtgever uiteraard bij aanwezig kan zijn.
 • De talentscan staat onder leiding van Teach-In Group en zal de volgende onderdelen bevatten: klassensituatie, casus en een reflectieopdracht.
 • Bij positief advies vanuit het assessment volgt een gesprek met de HU over het te verwachten opleidingstraject
 • Als alle verwachtingen helder zijn, kan de kandidaat direct bij de school in dienst.
 • Teach-In Group verzorgt een introductietraining klassenmanagement van één week.
 • Hogeschool Utrecht verzorgt in het geval van een zij-instroomtraject de subsidieaanvraag.

Er wordt een vaste werving-en-selectie fee gevraagd van € 6.500,- per docent onder de voorwaarde no cure no pay.

2. Werven en selectie met professionele begeleiding op de werkvloer.

 • Idem als optie 1 plus:
 • Begeleiding en ondersteuning in de klas bij de docent in opleiding.
 • Docent i.o. krijgt eigen docent-coach vanuit Teach-In Group.
 • Docent i.o. krijgt eigen leerteambegeleider vanuit de HU.
 • Docent i.o. zit in een TIG-opleidingsklas van de HU voor optimale communicatie tussen praktijk en opleiding.
 • Docent i.o. wordt gedurende de opleiding vanuit Teach-In Group naar de school gedetacheerd op basis van een LB5-salaris.
 • Na afronding van de opleiding is de docent vrij over te nemen door de school zonder overnamefee.

3. Invullen van tijdelijke vacatures met onze zij-instromers

 • Inmiddels zijn er 50 docenten begonnen met de opleiding verdeeld over verschillende vakgebieden die beschikbaar zijn voor tijdelijke vacatures bij scholen;
 • Docent i.o. wordt op basis van LB5 gedetacheerd naar de school;
 • Teach-In Group begeleidt en ondersteunt de docent in opleiding in de klas;
 • Docent i.o. heeft eigen docent-coach vanuit Teach-In Group;
 • Docent i.o. heeft eigen leerteambegeleider van uit de HU;
 • Voor scholen die openstaan voor het inhuren van een docent i.o. is het mogelijk om de docent i.o. vrij over te nemen na het afronden van de opleiding zonder overnamefee;

Hoe werkt de werving en selectie van een docent in opleiding via Teach-In Group

1. Personeelsplanning

Door te inventariseren merk je dat er een tekort in de formatie aan zit te komen.

2. Contact zoeken

Je zoekt contact met Teach-In Group en schetst een beeld van de docenten die je in de toekomst nodig hebt.

3. Werving & Selectie

Aan de hand van het geschetste profiel gaat TIG aan de slag met de werving & selectie.

4. Studeren en lesgeven

Als de kandidaat succesvol de werving & selectie heeft doorlopen zal deze beginnen met zijn studie aan de HU én twee tot vier dagen per week les gaan geven.

5. Overnemen zonder fee

Nadat de docent in opleiding zijn/haar studie heeft afgerond is deze voor de school vrij over te nemen. Zonder fee, gegarandeeerd!

Podcast