Diensten

  Diensten
      - Interim Docenten
      - Werving en Selectie
      - Interim Schoolleiders
      - Search Schoolleiders
      - Payrolldiensten
      - Academy
      - Assessments
      - Plaats uw vacature
  Zomerschool
  Referenties
  Klantenervaringen

Laatste tweets

Volg ons op Twitter Volg ons op Linked-In RSS feeds van Teach-In Group Volg ons op Facebook Volg ons op

TiG Payrolldiensten

Payrolldiensten maken het mogelijk de risico's van uw personeelsmanagement optimaal te beheersen. Met deze vorm van dienstverlening wil TiG het comfort rondom het aantrekken en te werk stellen van "nieuwe" docenten zo groot
mogelijk maken voor uw school.
 

Uw Werving en Selectie en aansturing 

De werving en selectie van uw docenten kan geheel in eigen handen blijven, evenals het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. U stuurt zelf de medewerker aan, terwijl de werkgeversrisico's en de administratieve lasten zijn uitbesteed. De docent komt bij TiG op de loonlijst. Wij stellen de arbeidsovereenkomst op en regelen de loonbetaling inclusief afdracht van premies, loonbelasting en pensioenvoorziening. Wij nemen het juridisch werkgeverschap over.
 

Docenten zijn specialisten

Zoals wij gaan voor een optimale payroll-dienstverlening richting organisaties, zo gaan wij uiteraard ook voor een optimale dienstverlening richting onze payroll-docenten. Het zijn van een goede werkgever is voor ons een vanzelfsprekendheid. In onze visie reikt goed werkgeverschap verder dan alleen de periode van het concrete dienstverband en verder dan een correcte salarisverwerking. Naast deze basisfacetten van onze rol als werkgever vinden wij betrokkenheid en ontwikkeling belangrijk. 
 

Opdrachten

Schommeling in leerlingaantal
Met een krimp in het aantal leerlingen voor volgend schooljaar, kan de school eigenlijk geen nieuwe verplichtingen aangaan met nieuwe docenten. TiG Payrolling kan de oplossing zijn.
Ziektevervanging:
Veelal is er geen structurele vacature, maar wil men een flexibele oplossing. Payroll minimaliseert de administratieve lasten en werkgeversverplichtingen worden uitbesteed.
Verlengde proeftijd: 
Succesvol zijn in een schoolorganisatie is geen vanzelfsprekendheid. Het is belangrijk om na te gaan of de nieuwe docent past in de functie en organisatie alvorens een contract aan te gaan, de aanstelling te verlengen of afscheid van elkaar te nemen zonder financiële verplichtingen. TiG Payrolling kan de oplossing zijn.

Vestiging Haarlem +31 (0)23 - 52 50 502  -  Vestiging Zeist +31 (0)30 - 69 31 467  -  info@teachingroup.nl